Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Sociāli ekonomisko problēmu identificēšana Balvu novadā reģionālās attīstības kontekstā
Title in English Identification of Socio-Economic Problems in Balvi Region in the Context of Regional Development
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Survilo
Reviewer Zin. asist. K.Plotka
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darbs “Sociāli ekonomisko problēmu identificēšana Balvu novadā reģionālās attīstības kontekstā” ir pētījums par reģionālo attīstību Latvijā un sociāli ekonomisko problēmu aktualitāti Balvu novadā. Bakalaura darba mērķis ir identificēt sociāli ekonomiskās problēmas Balvu novadā reģionālās attīstības kontekstā. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Izpētīt reģionālās attīstības jēdzienu, vēsturisko attīstību; 2. Izpētīt un aprakstīt reģionālās attīstības metodes, modeļus; 3. Aplūkot reģionālās attīstības likumu; 4. Veidot priekšstatu par Balvu novada un Balvu novada pašvaldības raksturojumu; 5. Izpētīt un noskaidrot galvenās sociāli ekonomiskās problēmas Balvu novadā; 6. Sniegt priekšlikumus sociāli ekonomisko problēmu novēršanai. Bakalaura darba hipotēze – Tā kā reģionālā attīstība ir ļoti nozīmīga sastāvdaļa sociāli ekonomiskiem procesiem, tad, izpētot Balvu novada pašvaldības plānošanas pārskatus un aptaujā izzinot Balvu novada iedzīvotāju viedokļus par sociāli ekonomisko problēmu aktualitāti Balvu novada, būtu iespēja rast šo problēmu risinājumu. Darba nobeigumā apkopota pētītā informācija un izdarīti secinājumi, ka identificēt sociāli ekonomiskās problēmas Balvu novadā palīdz Balvu novada pašvaldības publisko pārskatu pētīšana un Balvu novada iedzīvotāju viedoklis. Reģionālās attīstības mērķis ir novērst sociāli ekonomiskās problēmas novados, reģionos un valsts teritorijā. Iedzīvotāji ir par maz informēti vai arī informācija nereti tiek novēloti ievietota mājaslapā un interneta vietnē. Darba apjoms ir 68 lappuses un darba ietvaros izmantoti 35 literatūras avoti. Darbs sastāv no divām daļām, astoņām nodaļām un divām apakšnodaļām. Atslēgas vārdi: reģionālā attīstība, reģionālā politika, reģionālās attīstības likums, reģionu attīstība, sociāli ekonomiskās problēmas.
Keywords reģionālā attīstība, reģionālā politika, reģionālās attīstības likums, reģionu attīstība, sociāli ekonomiskās problēmas
Keywords in English regional development, regional policy, regional development law, region development, socio-economic problems.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 22.05.2021 15:17:56