Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Latvijas jūrnieku sertifikātu digitalizācijas iespējas
Nosaukums angļu valodā Opportunities for digitalization of certificates of Latvian seafarers
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Roberts Gailītis
Recenzents “GEFCO Baltic” SIA Jūras, gaisa, dzelzceļa un lielgabarīta kravu departamenta vadītājs Rinalds Pļavnieks
Anotācija Maģistra darba autore Ksenija Anžinovska izstrādāja darbu, kura temats ir „Latvijas jūrnieku sertifikātu digitalizācijas iespējas”. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt jūrnieku sertifikātu digitalizācijas nepieciešamību un piedāvāt risinājumu elektronisko jūrnieku sertifikātu ieviešanai Latvijā. Darbā tika pētīti digitalizēšanas un digitalizācijas jēdzieni, apkopoti digitalizēšanas un digitalizācijas teorētiskie un juridiskie aspekti, un identificēti globālās digitalizācijas tendences. Tika izvērtēts pasaules jūrniecības nozares pārstāvju viedoklis par jūrnieku sertifikātu digitalizācijas nepieciešamību, izvērtēts IT nozares pārstāvja viedoklis attiecībā uz tehnisko risinājumu izmantošanu jūrnieku sertifikātu digitalizācijā, analizēts pieprasījums pēc digitālajiem risinājumiem jūrnieku sertificēšanas jomā Latvijā un izvērtēts Latvijas jūrniecības nozares eksperta viedoklis attiecībā uz Latvijas gatavību digitalizēt jūrnieku sertifikātus, kā arī veikta pārejas no papīra formāta jūrnieku sertifikātiem uz elektroniskiem jūrnieku sertifikātiem procesa stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu analīze. Darba ietvaros tika izstrādāts risinājums Latvijas jūrnieku sertifikātu digitalizācijai, kas turpmāk varētu tikt izmantots visā pasaulē, modelēts šī risinājuma vienas versijas prototips, izstrādāts optimālais scenārijs jūrnieku elektronisko sertifikātu ieviešanai Latvijā, novērtēta tā efektivitāte un izstrādāts tehniskā risinājuma ieviešanas Latvijā laika grafiks. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 92 lappuses. Tajā ir iekļauti 11 attēli, 13 tabulas un 9 pielikumi uz 22 lapaspusēm. Darbā ir izmantotas 85 literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi jūrnieku sertifikāti, digitalizācija, elektroniskie dokumenti, STCW konvencija
Atslēgas vārdi angļu valodā certificates of seafarers, digitalization, electronic documents, STCW convention
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2021 13:25:58