Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Latvijas jūrnieku sertifikātu digitalizācijas iespējas
Title in English Opportunities for digitalization of certificates of Latvian seafarers
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Roberts Gailītis
Reviewer “GEFCO Baltic” SIA Jūras, gaisa, dzelzceļa un lielgabarīta kravu departamenta vadītājs Rinalds Pļavnieks
Abstract Maģistra darba autore Ksenija Anžinovska izstrādāja darbu, kura temats ir „Latvijas jūrnieku sertifikātu digitalizācijas iespējas”. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt jūrnieku sertifikātu digitalizācijas nepieciešamību un piedāvāt risinājumu elektronisko jūrnieku sertifikātu ieviešanai Latvijā. Darbā tika pētīti digitalizēšanas un digitalizācijas jēdzieni, apkopoti digitalizēšanas un digitalizācijas teorētiskie un juridiskie aspekti, un identificēti globālās digitalizācijas tendences. Tika izvērtēts pasaules jūrniecības nozares pārstāvju viedoklis par jūrnieku sertifikātu digitalizācijas nepieciešamību, izvērtēts IT nozares pārstāvja viedoklis attiecībā uz tehnisko risinājumu izmantošanu jūrnieku sertifikātu digitalizācijā, analizēts pieprasījums pēc digitālajiem risinājumiem jūrnieku sertificēšanas jomā Latvijā un izvērtēts Latvijas jūrniecības nozares eksperta viedoklis attiecībā uz Latvijas gatavību digitalizēt jūrnieku sertifikātus, kā arī veikta pārejas no papīra formāta jūrnieku sertifikātiem uz elektroniskiem jūrnieku sertifikātiem procesa stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu analīze. Darba ietvaros tika izstrādāts risinājums Latvijas jūrnieku sertifikātu digitalizācijai, kas turpmāk varētu tikt izmantots visā pasaulē, modelēts šī risinājuma vienas versijas prototips, izstrādāts optimālais scenārijs jūrnieku elektronisko sertifikātu ieviešanai Latvijā, novērtēta tā efektivitāte un izstrādāts tehniskā risinājuma ieviešanas Latvijā laika grafiks. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 92 lappuses. Tajā ir iekļauti 11 attēli, 13 tabulas un 9 pielikumi uz 22 lapaspusēm. Darbā ir izmantotas 85 literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords jūrnieku sertifikāti, digitalizācija, elektroniskie dokumenti, STCW konvencija
Keywords in English certificates of seafarers, digitalization, electronic documents, STCW convention
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 22.05.2021 13:25:58