Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas veicināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project of Employee Selection and Adaptation in a Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Līga Kamola
Recenzents L.Celmiņa
Anotācija Bakalaura darba autore: Aiva Ozoliņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., docente (prakt.) Līga Kamola Bakalaura darba temats: “Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas veicināšanas projekts” Bakalaura darbs uzrakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 100 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 45 avoti latviešu, 13 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Empīriskā pētījuma rezultātā, izmantojot intervijas ar personāla nodaļas vadītāju un darbinieku, ar darba stāžu līdz 2 gadiem, aptaujas rezultātus, secināts, ka pieaugot kandidātu pieteikumu skaitam, CV analizēšanā un interviju veikšanā jāiesaista nodaļu vadītāji, kā arī attālinātā adaptācijas procesa laikā jaunajiem darbiniekiem pietrūkst sakārtota mācību plāna ar uzskatāmām procedūrām, kolēģu iepazīšanas un to atbalsta. Balstoties uz iegūtajiem datiem, personāla nodaļas vadītājai tiek piedāvāta kandidāta darba pārrunu anketa kā palīgmateriāls interviju veikšanai un pasākumu plāns gadam, ko var īstenot attālinātā darba laikā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ozoliņa, A., Kamola, L. (2021). Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas veicināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēkresursu vadīšana”. 100 lpp. Atslēgas vārdi: atlase, adaptācija, process, personāls
Atslēgas vārdi atlase, adaptācija, process, personāls
Atslēgas vārdi angļu valodā recruitment, adaptation, process, personnel
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2021 20:56:29