Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla vadīšanas procesu pilnveide uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Improvement of personnel management process in company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Daiga Maurere
Recenzents B.Savicka
Anotācija Noslēguma darba autors: Alīna Meldere Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: lektore Mg. Oec. Daiga Maurere Noslēguma darba temats: Personāla vadības procesu pilnveide uzņēmumā Noslēguma darbs uzrakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 14 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu un 17 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pamatojoties uz bakalaura darba analītiskajā daļā pētīto, analizēto un novērtēto uzņēmuma personāla vadības procesu, un, ņemot vērā ar personāla vadības jautājumiem saistītos teorētiskie aspektus, darba autore projekta aprēķinu daļā izstrādāja divus risinājumus personāla atlases procesu pilnveidošanai. Pirmais risinājums – personāla vadītāja amata ieviešana uzņēmumā, ar mērķi pilveidot, sakārtot uz sistematizēt uzņēmumā notiekošos personāla vadības procesus. Otrs risinājums – personāla elektoniskās vadības sistēmas ieviešana, ar mērķi digitalizēt personāla vadīšanas procesus, tādā veidā ekonomējot laika resursu administratīvu uzdevumu veikšanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Meldere, A., Maurere, D. (2021). Personāla vadības procesu pilnveide uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 75 lpp. Atslēgas vārdi: personāls; vadīšana; sistēma
Atslēgas vārdi personāls; vadīšana; sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel; management; system
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2021 20:49:09