Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla vadīšanas procesu pilnveide uzņēmumā
Title in English Improvement of personnel management process in company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Daiga Maurere
Reviewer B.Savicka
Abstract Noslēguma darba autors: Alīna Meldere Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: lektore Mg. Oec. Daiga Maurere Noslēguma darba temats: Personāla vadības procesu pilnveide uzņēmumā Noslēguma darbs uzrakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 14 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu un 17 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pamatojoties uz bakalaura darba analītiskajā daļā pētīto, analizēto un novērtēto uzņēmuma personāla vadības procesu, un, ņemot vērā ar personāla vadības jautājumiem saistītos teorētiskie aspektus, darba autore projekta aprēķinu daļā izstrādāja divus risinājumus personāla atlases procesu pilnveidošanai. Pirmais risinājums – personāla vadītāja amata ieviešana uzņēmumā, ar mērķi pilveidot, sakārtot uz sistematizēt uzņēmumā notiekošos personāla vadības procesus. Otrs risinājums – personāla elektoniskās vadības sistēmas ieviešana, ar mērķi digitalizēt personāla vadīšanas procesus, tādā veidā ekonomējot laika resursu administratīvu uzdevumu veikšanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Meldere, A., Maurere, D. (2021). Personāla vadības procesu pilnveide uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 75 lpp. Atslēgas vārdi: personāls; vadīšana; sistēma
Keywords personāls; vadīšana; sistēma
Keywords in English personnel; management; system
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 21.05.2021 20:49:09