Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla optimizācijas projekts pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Personnel optimization project in a service company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents B.Savicka
Anotācija Bakalaura darba autors: Anete Jēkabsone. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc., Dr. oec., Bc. psych. Iveta Ozoliņa-Ozola. Bakalaura darba temats: Personāla optimizācijas projekts pakalpojumu uzņēmumā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp. (neskaitot pielikumu), tajā iekļauti 34 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 11 avoti latviešu valodā un 40 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba autore analītiskajā daļā analizēja darba tirgus izmitināšanas nozarē, Igaunijas pakalpojumu uzņēmuma darbību, personālu, darba organizāciju un personāla plānošanu. Teorētiskajā daļā tika apskatīti jaunāko tehnoloģiju risinājumi, kā arī teorētiskie aspekti, kuri attiecas uz personāla plānošanas posmiem. Projekta aprēķina daļā izstrādāts personāla optimizācijas projekts, ar mērķi samazināt esošo darbinieku skaitu un esošās izmaksas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Jēkabsone A., Ozoliņa-Ozola I. (2021) Personāla optimizācijas projekts pakalpojumu uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 68 lpp.
Atslēgas vārdi Izmitināšanas nozare, personāla plānošana, personāla optimizācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Accommodation sector, personnel planning, personnel optimization.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2021 20:31:48