Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla optimizācijas projekts pakalpojumu uzņēmumā
Title in English Personnel optimization project in a service company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer B.Savicka
Abstract Bakalaura darba autors: Anete Jēkabsone. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc., Dr. oec., Bc. psych. Iveta Ozoliņa-Ozola. Bakalaura darba temats: Personāla optimizācijas projekts pakalpojumu uzņēmumā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp. (neskaitot pielikumu), tajā iekļauti 34 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 11 avoti latviešu valodā un 40 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba autore analītiskajā daļā analizēja darba tirgus izmitināšanas nozarē, Igaunijas pakalpojumu uzņēmuma darbību, personālu, darba organizāciju un personāla plānošanu. Teorētiskajā daļā tika apskatīti jaunāko tehnoloģiju risinājumi, kā arī teorētiskie aspekti, kuri attiecas uz personāla plānošanas posmiem. Projekta aprēķina daļā izstrādāts personāla optimizācijas projekts, ar mērķi samazināt esošo darbinieku skaitu un esošās izmaksas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Jēkabsone A., Ozoliņa-Ozola I. (2021) Personāla optimizācijas projekts pakalpojumu uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 68 lpp.
Keywords Izmitināšanas nozare, personāla plānošana, personāla optimizācija.
Keywords in English Accommodation sector, personnel planning, personnel optimization.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 21.05.2021 20:31:48