Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla motivācijas sistēmas pilnveide ražošanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Improvement of personnel motivation system in a production company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Baltiņa
Recenzents I.Valdovska
Anotācija Noslēguma darba autors: Viktorija Jakovļeva Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Laura Baltiņa Noslēguma darba temats: Darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošana ražošanas uzņēmumā. Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, darbs satur 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lappuses, tajā iekļauti 19 attēli, 12 tabulas, literatūtas un avotu saraksts ietver: 6 avotus latviešu valodā un 22 avoti ir krievu valodā. Noslēguma darbā pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darbā tiek izmantota empiriskā metode- ražošanas darbinieku anketēšana, noslēguma darba autore secināja, ka uzņēmumam AS “Latvijas balzams” ir izstrādāta motivēšanas sistēma, tomēr darbinieki nav pietiekami motivēti ar to. Pēc anketēšanas analīzes tika izvirzītas vairākas problēmas, lielāka problēma uzņēmumā ir mikroklimats kolektīvā, ka arī komunikācija ar tiešu darba vadītāju. Balstoties uz anketas rezultātiem, noslēguma darba autore, piedāvāja uzņēmuma AS “Latvijas balzams” vadībai motivēšanas sistēmas pilnveidi, kuras īstenošana uzlabotu ražošanas darbinieku motivāciju un darba produktivitāti. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Jakovļeva, V., Baltiņa, L. (2021). Darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošana ražošanas uzņēmumā. Diplomprojekts: Rīga: RTU, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 60 lpp.
Atslēgas vārdi motivācija, darbs, motivēšana, cilvēkresursi, darbinieks, motivēšanas sistēma, uzņēmums, personālvadība.
Atslēgas vārdi angļu valodā motivation, job, Human resources, employee, motivation system, company, personnel management.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2021 20:16:40