Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla motivācijas sistēmas pilnveide ražošanas uzņēmumā
Title in English Improvement of personnel motivation system in a production company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Laura Baltiņa
Reviewer I.Valdovska
Abstract Noslēguma darba autors: Viktorija Jakovļeva Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Laura Baltiņa Noslēguma darba temats: Darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošana ražošanas uzņēmumā. Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, darbs satur 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lappuses, tajā iekļauti 19 attēli, 12 tabulas, literatūtas un avotu saraksts ietver: 6 avotus latviešu valodā un 22 avoti ir krievu valodā. Noslēguma darbā pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darbā tiek izmantota empiriskā metode- ražošanas darbinieku anketēšana, noslēguma darba autore secināja, ka uzņēmumam AS “Latvijas balzams” ir izstrādāta motivēšanas sistēma, tomēr darbinieki nav pietiekami motivēti ar to. Pēc anketēšanas analīzes tika izvirzītas vairākas problēmas, lielāka problēma uzņēmumā ir mikroklimats kolektīvā, ka arī komunikācija ar tiešu darba vadītāju. Balstoties uz anketas rezultātiem, noslēguma darba autore, piedāvāja uzņēmuma AS “Latvijas balzams” vadībai motivēšanas sistēmas pilnveidi, kuras īstenošana uzlabotu ražošanas darbinieku motivāciju un darba produktivitāti. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Jakovļeva, V., Baltiņa, L. (2021). Darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošana ražošanas uzņēmumā. Diplomprojekts: Rīga: RTU, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 60 lpp.
Keywords motivācija, darbs, motivēšana, cilvēkresursi, darbinieks, motivēšanas sistēma, uzņēmums, personālvadība.
Keywords in English motivation, job, Human resources, employee, motivation system, company, personnel management.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 21.05.2021 20:16:40