Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla apmācību pilnveide mazumtirdzniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Improving of staff training in a retail company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Andris Sarnovičs
Recenzents L.Kamola
Anotācija Bakalaura darba autors - Mārtiņš Garolis. Bakalaura darba vadītājs - Dr.sc.administr, Andris Sarnovičs. Bakalaura darba temats - Personāla apmācību pilnveide mazumtirdzniecības uzņēmumā. Bakalaura darba atslēgas vārdi – apmācība, personāla apmācība, ievade darbā, ievadapmācība, pārdošanas personāls. Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, 11 nodaļas; 59 lapas; darbā iekļautas 6 tabulas, 14 attēli; darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā literatūra, periodiskie izdevumi; normatīvie dokumenti; statistikas dati, uzņēmuma iekšējie, nepublicētie materiāli; dažādi interneta resursi. Izmantotie materiāli ir angļu un latviešu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā ir pētāmā uzņēmuma raksturojums, informācija, kā arī, personāla procesu analīze, novērtējums un definētas problēmas. Teorētiskajā daļā – teorētiskās informācijas saistībā ar personāla apmācību apkopojums. Praktiskajā daļā veikta uzņēmuma pārdošanas personāla anketēšana, SVID analīze, kā arī izstrādāti priekšlikumi pārdošanas personāla apmācības procesu uzlabošanai.
Atslēgas vārdi apmācība, personāla apmācība, ievade darbā, ievadapmācība, pārdošanas personāls.
Atslēgas vārdi angļu valodā Training, Personnel Training, Entry to Work, Introductory Training, Sales Personnel.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2021 19:41:51