Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla apmācību pilnveide mazumtirdzniecības uzņēmumā
Title in English Improving of staff training in a retail company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Andris Sarnovičs
Reviewer L.Kamola
Abstract Bakalaura darba autors - Mārtiņš Garolis. Bakalaura darba vadītājs - Dr.sc.administr, Andris Sarnovičs. Bakalaura darba temats - Personāla apmācību pilnveide mazumtirdzniecības uzņēmumā. Bakalaura darba atslēgas vārdi – apmācība, personāla apmācība, ievade darbā, ievadapmācība, pārdošanas personāls. Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, 11 nodaļas; 59 lapas; darbā iekļautas 6 tabulas, 14 attēli; darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā literatūra, periodiskie izdevumi; normatīvie dokumenti; statistikas dati, uzņēmuma iekšējie, nepublicētie materiāli; dažādi interneta resursi. Izmantotie materiāli ir angļu un latviešu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā ir pētāmā uzņēmuma raksturojums, informācija, kā arī, personāla procesu analīze, novērtējums un definētas problēmas. Teorētiskajā daļā – teorētiskās informācijas saistībā ar personāla apmācību apkopojums. Praktiskajā daļā veikta uzņēmuma pārdošanas personāla anketēšana, SVID analīze, kā arī izstrādāti priekšlikumi pārdošanas personāla apmācības procesu uzlabošanai.
Keywords apmācība, personāla apmācība, ievade darbā, ievadapmācība, pārdošanas personāls.
Keywords in English Training, Personnel Training, Entry to Work, Introductory Training, Sales Personnel.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 21.05.2021 19:41:51