Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla darba izpildes novērtēšanas programmas pilnveide izglītības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Perfection of Staff Performance Appraisal Program in an Educational Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Baltiņa
Recenzents D.Aramina
Anotācija Bakalaura darba “Akadēmiskā personāla darba izpildes novērtēšanas sistēmas pilnveide Rīgas Tehniskajā universitātē” mērķis ir izpētīt Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā personāla darba izpildes novērtēšanas programmas aspektus, darba procesu, rezultātus un sniegt ieteikumus novērtēšanas pasākumu pilnveidei. Darba izstrādes laika posms: 2021.gada 1.februāris – 2021.gada 20.maijs. Bakalaura izstrādes laikā tika izmantotas sekojošas pētījuma metodes: anketēšana, SCAMPER metodes apraksts, aprakstošā metode, kvalitatīvās pētījuma metodes. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām: akadēmiskā personāla darba izpildes novērtēšanas sistēmas teorētiskie aspekti un ieviešanas nepieciešamība, Rīgas Tehniskās universitātes analīze un akadēmiskā personāla mainība, darba izpildes novērtēšanas sistēmas pilnveides plāns, secinājumiem un priekšlikumiem. Apkopojot rezultātus, rodas secinājumi, no kuriem viens no svarīgākajiem ir: Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā darba veicēji nav apmierināti ar darba novērtēšanas procesu, novērtēšanas kritērijiem un neizprot darba izpildes būtību kopumā – iedaloties divās grupās, daļa, kam novērtēšana nav izskaidrota un daļa, kas ir iepazīstināti un izprot darba izpildes vajadzību, mērķi un kārtību. Darba autores viens no svarīgākajiem priekšlikumiem Rīgas Tehniskajai universitātei: Pārdomāt personāla vadībai ar struktūrvienību vadītājiem kā uzlabot akadēmiskā personāla izpratni par novērtēšanas kārtību, esošajiem kritērijiem – ņemot par pamatu izstrādātos ieteikumus bakalaura darbā. Bakalaura darba apjoms ir 55 lapaspuses bez pielikumiem un 65 lapaspuses ar pielikumiem, tajā ievietoti 27 attēli, 9 tabulas un 3 personāla mainības formulas . Kopējais izmantotās literatūras un avotu skaits -26, pielikumu skaits -6. Bakalaura darba sagatavošanā tika izmantoti attiecīgi 6 literatūras avoti, 17 elektroniskie resursi, 3 iekšējie darba kārtības noteikumi, kā arī šī darba autores kvalifikācijas prakses atskaite.
Atslēgas vārdi sistēma, novērtēšana, personāla vadība, akadēmiskais personāls, anketēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā system, evaluation, personnel management, academic staff, questionnaire.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2021 19:40:26