Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla darba izpildes novērtēšanas programmas pilnveide izglītības uzņēmumā
Title in English Perfection of Staff Performance Appraisal Program in an Educational Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Laura Baltiņa
Reviewer D.Aramina
Abstract Bakalaura darba “Akadēmiskā personāla darba izpildes novērtēšanas sistēmas pilnveide Rīgas Tehniskajā universitātē” mērķis ir izpētīt Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā personāla darba izpildes novērtēšanas programmas aspektus, darba procesu, rezultātus un sniegt ieteikumus novērtēšanas pasākumu pilnveidei. Darba izstrādes laika posms: 2021.gada 1.februāris – 2021.gada 20.maijs. Bakalaura izstrādes laikā tika izmantotas sekojošas pētījuma metodes: anketēšana, SCAMPER metodes apraksts, aprakstošā metode, kvalitatīvās pētījuma metodes. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām: akadēmiskā personāla darba izpildes novērtēšanas sistēmas teorētiskie aspekti un ieviešanas nepieciešamība, Rīgas Tehniskās universitātes analīze un akadēmiskā personāla mainība, darba izpildes novērtēšanas sistēmas pilnveides plāns, secinājumiem un priekšlikumiem. Apkopojot rezultātus, rodas secinājumi, no kuriem viens no svarīgākajiem ir: Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā darba veicēji nav apmierināti ar darba novērtēšanas procesu, novērtēšanas kritērijiem un neizprot darba izpildes būtību kopumā – iedaloties divās grupās, daļa, kam novērtēšana nav izskaidrota un daļa, kas ir iepazīstināti un izprot darba izpildes vajadzību, mērķi un kārtību. Darba autores viens no svarīgākajiem priekšlikumiem Rīgas Tehniskajai universitātei: Pārdomāt personāla vadībai ar struktūrvienību vadītājiem kā uzlabot akadēmiskā personāla izpratni par novērtēšanas kārtību, esošajiem kritērijiem – ņemot par pamatu izstrādātos ieteikumus bakalaura darbā. Bakalaura darba apjoms ir 55 lapaspuses bez pielikumiem un 65 lapaspuses ar pielikumiem, tajā ievietoti 27 attēli, 9 tabulas un 3 personāla mainības formulas . Kopējais izmantotās literatūras un avotu skaits -26, pielikumu skaits -6. Bakalaura darba sagatavošanā tika izmantoti attiecīgi 6 literatūras avoti, 17 elektroniskie resursi, 3 iekšējie darba kārtības noteikumi, kā arī šī darba autores kvalifikācijas prakses atskaite.
Keywords sistēma, novērtēšana, personāla vadība, akadēmiskais personāls, anketēšana.
Keywords in English system, evaluation, personnel management, academic staff, questionnaire.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 21.05.2021 19:40:26