Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla meklēšanas un atlases procesa pilnveide mazumtirdzniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Improvement of Personnel Search and Selection Process in Retail Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents I.Baltiņa
Anotācija Bakalaura darba autors: Beāta Talabajeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: Personāla meklēšanas un atlases procesa pilnveide mazumtirdzniecības uzņēmumā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 17 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 latviešu valodā, 18 angļu, un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba autore analītiskajā daļā analizēja uzņēmuma SIA “EVELATUS” darbību, personāla sastāvu un kustību, un novērtēja personāla meklēšanas un atlases procesu. Teorētiskajā daļā tika apskatīta personāla meklēšanas un atlases procesa būtība, to metodes, darba intervijas veidi un amata profilu izstrādāšanas būtība. Projektu aprēķinu dāļā tika novērtētas personāla meklēšanas un atlases metodes, analizēts amata profils mazumtirdzniecības veikala vadītājam un pārdevējam, kā arī izveidotas darba intervijas vadlīnijas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Talabajeva, B. Ozoliņa-Ozola, I. (2021). Personāla meklēšanas un atlases procesa pilnveide mazumtirdzniecības uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 69 lpp.
Atslēgas vārdi Personāls; meklēšana; atlase
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel; recruitment; selection
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2021 19:25:22