Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla motivēšanas procesa pilnveides projekts tirdzniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Personnel Motivation System Improvement in Retail Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ilze Valdovska
Recenzents D.Maurere
Anotācija Bakalaura darba autors: Anete Ģērmane. Bakalaurs darba zinātniskais vadītājs: Lektore mg. hr. Ilze Valdovska. Bakalaura darba temats: personāla motivēšanas procesa pilnveides projekts. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas – analītiskā daļa, kurā aprakstīts pētāmais uzņēmums, teorētiskā daļa, kurā izpētīts, kas literatūras avotos teikts par darbinieku motivēšanu un projekta aprēķina daļa, kurā izteikti priekšlikumi motivēšanas procesa pilnveidei SIA “Circle K Latvia” degvielas uzpildes stacijās, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp. Tajā iekļauti 11 attēli, 9 tabulas, 1 formula. Bakalaura darba galvenie rezultāti: apskatot uzņēmumu un veicot darbinieku anketēšanu, tika secināts, ka stacijas vadītāja noslodze ir pārlieku liela, līdz ar to vadītājam ir grūtības kvalitatīvi tikt galā ar veicamajiem pienākumiem. Tika izstrādāti 3 priekšlikumi kā samazināt vadītāja slodzi. Tika secināts, ka uzņēmumā ir problēmas ar komunikāciju un netiek nodrošināta kvalitatīva informācijas aprite, tika izstrādāts priekšlikums to uzlabot, rīkojot attālinātas darba sapulces un piedāvāts organizēt attālinātu saliedēšanās pasākumu, lai darbinieku iekšējā komunikācija uzlabotos. Tika noskaidrots, ka uzņēmums un stacijas pašas rīko dažādas sacensības, lai motivētu darbiniekus sasniegt augstākus pārdošanas rezultātus, taču sacensības mēdz notikt pārāk bieži un pārklāties, līdz ar to darbinieki jūtās noguruši. To var risināt iepriekš sastādot plānu, kurā atrunāti laiki, kad būs uzņēmuma sacensības, kad būs stacijas iekšējās sacensības un kad būs atpūtas brīži, lai darbinieki zina ar ko rēķināties. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 33 avoti: 23 avoti latviešu valodā, 10 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Darbinieku motivācija, motivēšanas pilnveide, vadītājs.
Atslēgas vārdi angļu valodā Employee motivation, motivation improvement, manager.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2021 19:16:44