Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla motivēšanas procesa pilnveides projekts tirdzniecības uzņēmumā
Title in English Personnel Motivation System Improvement in Retail Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ilze Valdovska
Reviewer D.Maurere
Abstract Bakalaura darba autors: Anete Ģērmane. Bakalaurs darba zinātniskais vadītājs: Lektore mg. hr. Ilze Valdovska. Bakalaura darba temats: personāla motivēšanas procesa pilnveides projekts. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas – analītiskā daļa, kurā aprakstīts pētāmais uzņēmums, teorētiskā daļa, kurā izpētīts, kas literatūras avotos teikts par darbinieku motivēšanu un projekta aprēķina daļa, kurā izteikti priekšlikumi motivēšanas procesa pilnveidei SIA “Circle K Latvia” degvielas uzpildes stacijās, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp. Tajā iekļauti 11 attēli, 9 tabulas, 1 formula. Bakalaura darba galvenie rezultāti: apskatot uzņēmumu un veicot darbinieku anketēšanu, tika secināts, ka stacijas vadītāja noslodze ir pārlieku liela, līdz ar to vadītājam ir grūtības kvalitatīvi tikt galā ar veicamajiem pienākumiem. Tika izstrādāti 3 priekšlikumi kā samazināt vadītāja slodzi. Tika secināts, ka uzņēmumā ir problēmas ar komunikāciju un netiek nodrošināta kvalitatīva informācijas aprite, tika izstrādāts priekšlikums to uzlabot, rīkojot attālinātas darba sapulces un piedāvāts organizēt attālinātu saliedēšanās pasākumu, lai darbinieku iekšējā komunikācija uzlabotos. Tika noskaidrots, ka uzņēmums un stacijas pašas rīko dažādas sacensības, lai motivētu darbiniekus sasniegt augstākus pārdošanas rezultātus, taču sacensības mēdz notikt pārāk bieži un pārklāties, līdz ar to darbinieki jūtās noguruši. To var risināt iepriekš sastādot plānu, kurā atrunāti laiki, kad būs uzņēmuma sacensības, kad būs stacijas iekšējās sacensības un kad būs atpūtas brīži, lai darbinieki zina ar ko rēķināties. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 33 avoti: 23 avoti latviešu valodā, 10 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi.
Keywords Darbinieku motivācija, motivēšanas pilnveide, vadītājs.
Keywords in English Employee motivation, motivation improvement, manager.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 21.05.2021 19:16:44