Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Video operatoru ergonomisko darba vides risku pārvaldība
Nosaukums angļu valodā Ergonomic Work Environment Risk Management for Video Operators
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ineta Tērauda, arodslimību ārsts, Mg.darba aizsardzība
Recenzents Jānis Saulītis, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Bakalaura darba autors ir Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta bakalaura profesionālo studiju programmas “Drošības inženierija” 4. kursa students Roberts Kārkliņš, bakalaura darba vadītāja ir Arodslimības ārsts, Mg. darba aizsardzībā Ineta Tērauda. Kvalifikācijas darba nosaukums “Video operatoru ergonomisko darba vides risku pārvaldība”. Darba tēma ir aktuāla, jo video operatoriem, pildot savus darba pienākumus, veidojas piespiedu darba pozas, ilgas un statiskas noslodzes uz ķermeni. Papildus tam lielākā daļa video operatori Latvijā tiek nodarbināti kā pašnodarbinātie, kas uz pakalpojuma līguma pamata pilda darba pienākumus. Tas nozīmē, ka pašnodarbinātais ir atbildīgs par savu veselību, un pašam ir jāaizsargā sevi pret darba vides riska faktoru izraisītajām sekām. Darba mērķis ir noskaidrot, ar kādiem ergonomiskajiem riska faktoriem sastopas video operatori, novērtēt ergonomiskos riska faktorus un izstrādāt priekšlikumus risku un to seku samazināšanai. Darba teorētiskajā daļā tiek apkopoti normatīvie akti. Tiek analizēts, kādi normatīvie dokumenti regulē video operatoru darbā. Tiek analizēts jēdziens ergonomika un ar ergonomiku saistītie darba vides riska faktori, un to novērtēšanas metodes. Darba analītiskajā daļā tiek analizēti aptauju rezultāti, kurā piedalījās 51 video operators. Tiek analizēti video operatoru filmēšanas metodes un novērtēti filmēšanas metožu ergonomiskie riska faktori. Darba praktiskajā daļā tiek analizēti riska novērtēšanas rezultāti un kādas arodslimības var izraisīt šie riska faktori. Kā arī tiek izstrādāti risku mazināšanas pasākumi. Kvalifikācijas darbs sastāv no 74 lappusēm, 13 tabulām, 45 attēliem un 8 pielikumiem, tā izstrādē izmantoti 44 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Video operatori, ergonomiskie darba vides riska faktori, pašnodarbinātie, ergonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā Camera man, eronomical factors, self-employed people, video operator, ergonomics
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2021 17:51:32