Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Video operatoru ergonomisko darba vides risku pārvaldība
Title in English Ergonomic Work Environment Risk Management for Video Operators
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ineta Tērauda, arodslimību ārsts, Mg.darba aizsardzība
Reviewer Jānis Saulītis, Mg.darba aizsardzība
Abstract Bakalaura darba autors ir Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta bakalaura profesionālo studiju programmas “Drošības inženierija” 4. kursa students Roberts Kārkliņš, bakalaura darba vadītāja ir Arodslimības ārsts, Mg. darba aizsardzībā Ineta Tērauda. Kvalifikācijas darba nosaukums “Video operatoru ergonomisko darba vides risku pārvaldība”. Darba tēma ir aktuāla, jo video operatoriem, pildot savus darba pienākumus, veidojas piespiedu darba pozas, ilgas un statiskas noslodzes uz ķermeni. Papildus tam lielākā daļa video operatori Latvijā tiek nodarbināti kā pašnodarbinātie, kas uz pakalpojuma līguma pamata pilda darba pienākumus. Tas nozīmē, ka pašnodarbinātais ir atbildīgs par savu veselību, un pašam ir jāaizsargā sevi pret darba vides riska faktoru izraisītajām sekām. Darba mērķis ir noskaidrot, ar kādiem ergonomiskajiem riska faktoriem sastopas video operatori, novērtēt ergonomiskos riska faktorus un izstrādāt priekšlikumus risku un to seku samazināšanai. Darba teorētiskajā daļā tiek apkopoti normatīvie akti. Tiek analizēts, kādi normatīvie dokumenti regulē video operatoru darbā. Tiek analizēts jēdziens ergonomika un ar ergonomiku saistītie darba vides riska faktori, un to novērtēšanas metodes. Darba analītiskajā daļā tiek analizēti aptauju rezultāti, kurā piedalījās 51 video operators. Tiek analizēti video operatoru filmēšanas metodes un novērtēti filmēšanas metožu ergonomiskie riska faktori. Darba praktiskajā daļā tiek analizēti riska novērtēšanas rezultāti un kādas arodslimības var izraisīt šie riska faktori. Kā arī tiek izstrādāti risku mazināšanas pasākumi. Kvalifikācijas darbs sastāv no 74 lappusēm, 13 tabulām, 45 attēliem un 8 pielikumiem, tā izstrādē izmantoti 44 literatūras avoti.
Keywords Video operatori, ergonomiskie darba vides riska faktori, pašnodarbinātie, ergonomika
Keywords in English Camera man, eronomical factors, self-employed people, video operator, ergonomics
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 21.05.2021 17:51:32