Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadības procesu pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement Personnel Management Process of Service Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Labklājības ministrijas personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore Iveta Baltiņa
Anotācija Bakalaura darba autors: Ilze Romančuka Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.psih., Mg.oec. Sarmīte Gailīte Bakalaura darba temats: Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadības procesu pilnveides projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 31 avoti latviešu, 6 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām. Analītiskajā daļā ir veikts pētāmā uzņēmuma raksturojums, tā personāls un uzņēmumā pastāvošie personāla vadības procesi. Teorētiskajā daļā tika analizēts par personāla vadības mērķiem un uzdevumiem no dažādiem teorētiskajiem avotiem, jaunākajām tendencēm personāla vadībā, personāla speciālista loma personāla vadības procesā. Projektu aprēķinu daļā tika veikta personāla speciālista ieviešana uzņēmumā pilnveides projekts. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Romančuka, I.: Personāla vadības procesu pilnveides projekts pakalpojuma uzņēmumā. Bakalaura darbs/ I.Romančuka, S.Gailīte. - Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2021. – 73.lpp.
Atslēgas vārdi personāla speciālists, amats, pakalpojuma uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel specialist, position, service company
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2021 14:49:33