Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadības procesu pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Improvement Personnel Management Process of Service Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Labklājības ministrijas personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore Iveta Baltiņa
Abstract Bakalaura darba autors: Ilze Romančuka Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.psih., Mg.oec. Sarmīte Gailīte Bakalaura darba temats: Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadības procesu pilnveides projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 31 avoti latviešu, 6 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām. Analītiskajā daļā ir veikts pētāmā uzņēmuma raksturojums, tā personāls un uzņēmumā pastāvošie personāla vadības procesi. Teorētiskajā daļā tika analizēts par personāla vadības mērķiem un uzdevumiem no dažādiem teorētiskajiem avotiem, jaunākajām tendencēm personāla vadībā, personāla speciālista loma personāla vadības procesā. Projektu aprēķinu daļā tika veikta personāla speciālista ieviešana uzņēmumā pilnveides projekts. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Romančuka, I.: Personāla vadības procesu pilnveides projekts pakalpojuma uzņēmumā. Bakalaura darbs/ I.Romančuka, S.Gailīte. - Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2021. – 73.lpp.
Keywords personāla speciālists, amats, pakalpojuma uzņēmumā
Keywords in English personnel specialist, position, service company
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 21.05.2021 14:49:33