Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Valsts robežsardzes personāla atlases un piesaistes problemātika un iespējamie risinājumi
Nosaukums angļu valodā Problem of Selection and Recruitment of Personnel for the State Border Guard and Possible Solutions
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Prakt. docente, Mg.oec. Līga Kamola
Anotācija Anotācija Noslēguma darba autors: Sanita Kosta Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Lektore, Mg. psih. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Valsts robežsardzes personāla atlases un piesaistes problemātika un iespējamie risinājumi Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 4 attēli un 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 47 avoti latviešu, 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 15 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Autore bakalaura darba ietvaros pētīja Valsts robežsardzes personāla atlases un piesaistes procesus. Tika konstatēts regulārs personāla atlases procesa pārtraukums personāla atlases speciālista prombūtnes dēļ, kas rada risku pazaudēt kandidātus. Kā arī personāla atlase netiek statistiski atspoguļota datos. Netiek uzskaitīti izsludinātie vakanču konkursi un ar kādiem rezultātiem tie noslēdzas. Autore ieteica izvērtēt personāla metrikas ieviešanu Personāla pārvaldē, nodrošinot svarīgāko datu apkopošanu, mērķtiecīgu un pārdomātu lēmumu pieņemšani. Personāla piesaistes ziņā tika ieteikts uzkrāt un analizēt datus par aktivitātēm, izvērtējot to lietderību un atgriezenisko saiti. Autore izvērtēja atlases procesu, kurā balsu vairākums pieder komisijas locekļiem – nodaļu vadītājiem. Atlases procesā, kurā kanidātu izvērtēšanu veic vadītāji bez personāla vadības un atlases zināšanām, nepieciešams nodrošināt, lai komisijas locekļiem ir vismaz pamatzināšanas personāla atlasē, kuru apgūšanu var nodrošināt kursu veidā. Tika izvērtēts vakantās amata vietas sludinājums, ieteikts to uzlabot, piedāvājot arī grafisko noformējumu atbilstoši VK personāla atlases vadlīnijām. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Kosta, S., Gailīte, S. (2021). Valsts robežsardzes personāla piesaistes un atlases problemātika un iespējamie risinājumi. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 85 lpp.
Atslēgas vārdi Robežsardze, Atlase, Piesaiste
Atslēgas vārdi angļu valodā Borderguard, Personnel selection, Recruitment
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2021 14:46:21