Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Valsts robežsardzes personāla atlases un piesaistes problemātika un iespējamie risinājumi
Title in English Problem of Selection and Recruitment of Personnel for the State Border Guard and Possible Solutions
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Prakt. docente, Mg.oec. Līga Kamola
Abstract Anotācija Noslēguma darba autors: Sanita Kosta Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Lektore, Mg. psih. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Valsts robežsardzes personāla atlases un piesaistes problemātika un iespējamie risinājumi Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 4 attēli un 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 47 avoti latviešu, 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 15 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Autore bakalaura darba ietvaros pētīja Valsts robežsardzes personāla atlases un piesaistes procesus. Tika konstatēts regulārs personāla atlases procesa pārtraukums personāla atlases speciālista prombūtnes dēļ, kas rada risku pazaudēt kandidātus. Kā arī personāla atlase netiek statistiski atspoguļota datos. Netiek uzskaitīti izsludinātie vakanču konkursi un ar kādiem rezultātiem tie noslēdzas. Autore ieteica izvērtēt personāla metrikas ieviešanu Personāla pārvaldē, nodrošinot svarīgāko datu apkopošanu, mērķtiecīgu un pārdomātu lēmumu pieņemšani. Personāla piesaistes ziņā tika ieteikts uzkrāt un analizēt datus par aktivitātēm, izvērtējot to lietderību un atgriezenisko saiti. Autore izvērtēja atlases procesu, kurā balsu vairākums pieder komisijas locekļiem – nodaļu vadītājiem. Atlases procesā, kurā kanidātu izvērtēšanu veic vadītāji bez personāla vadības un atlases zināšanām, nepieciešams nodrošināt, lai komisijas locekļiem ir vismaz pamatzināšanas personāla atlasē, kuru apgūšanu var nodrošināt kursu veidā. Tika izvērtēts vakantās amata vietas sludinājums, ieteikts to uzlabot, piedāvājot arī grafisko noformējumu atbilstoši VK personāla atlases vadlīnijām. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Kosta, S., Gailīte, S. (2021). Valsts robežsardzes personāla piesaistes un atlases problemātika un iespējamie risinājumi. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 85 lpp.
Keywords Robežsardze, Atlase, Piesaiste
Keywords in English Borderguard, Personnel selection, Recruitment
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 21.05.2021 14:46:21