Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas loma ierobežoto un aizliegto preču kontrolē”
Nosaukums angļu valodā “The Role of Customs Control of Restricted and Prohibited Goods”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba autore: Jevgenija Ozerska. Bakalaura darba „Muitas loma ierobežoto un aizliegto preču kontrolē” mērķis bija izpētīt muitas lomu ierobežoto un aizliegto preču kontrolē. Darba mērķis ir izpētīt muitas lomu ierobežoto un aizliegto preču kontrolē. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Veikt muitas funkcijas vispārīgo raksturojumu; 2. Aplūkot un analizēt preces un vielas normatīvo regulējumu, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta, 3. Aplūkot un analizēt muitas kontroles pasākumu īpatnības ierobežoto un aizliegto preču atklāšanā, 4. Ieteikt priekšlikumus muitas darbības pilnveidošanā, ierobežoto un aizliegto preču kontrolē. Pirmajā nodaļā tika veikts muitas funkcijas vispārīgais raksturojums. Otrajā nodaļā tika aplūkotas un analizētas preces un vielas normatīvo regulējumu, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta. Bet trešajā nodaļā tika analizētas muitas kontroles pasākumu īpatnības ierobežoto un aizliegto preču atklāšanā. Darba nobeigumā tika ieteikti priekšlikumi muitas darbības pilnveidošanā, ierobežoto un aizliegto preču kontrolē. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darbā tika analizēts Eiropas Savienības un nacionālais regulējums, aplūkoti interneta resursi, kā arī pētīti prakses laikā pieejamie materiāli, kā arī aplūkoti publicēti un nepublicēti muitas iestādes materiāli, atbilstoši tematam. Darba izstrādes laikā tika pielietota teleoloģiskā metode, salīdzinošā metode, statistiskā, analītiskā metode, finansu metode un deduktīvā metode. Kopējas darba apjoms ir 60 lpp. Tika izmantoti 29 informācijas avoti. Pievienots 1 pielikums.
Atslēgas vārdi ierobežotas, aizliegtas, preces
Atslēgas vārdi angļu valodā goods, prohibited
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2021 14:38:01