Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas loma ierobežoto un aizliegto preču kontrolē”
Title in English “The Role of Customs Control of Restricted and Prohibited Goods”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Aivars Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba autore: Jevgenija Ozerska. Bakalaura darba „Muitas loma ierobežoto un aizliegto preču kontrolē” mērķis bija izpētīt muitas lomu ierobežoto un aizliegto preču kontrolē. Darba mērķis ir izpētīt muitas lomu ierobežoto un aizliegto preču kontrolē. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Veikt muitas funkcijas vispārīgo raksturojumu; 2. Aplūkot un analizēt preces un vielas normatīvo regulējumu, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta, 3. Aplūkot un analizēt muitas kontroles pasākumu īpatnības ierobežoto un aizliegto preču atklāšanā, 4. Ieteikt priekšlikumus muitas darbības pilnveidošanā, ierobežoto un aizliegto preču kontrolē. Pirmajā nodaļā tika veikts muitas funkcijas vispārīgais raksturojums. Otrajā nodaļā tika aplūkotas un analizētas preces un vielas normatīvo regulējumu, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta. Bet trešajā nodaļā tika analizētas muitas kontroles pasākumu īpatnības ierobežoto un aizliegto preču atklāšanā. Darba nobeigumā tika ieteikti priekšlikumi muitas darbības pilnveidošanā, ierobežoto un aizliegto preču kontrolē. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darbā tika analizēts Eiropas Savienības un nacionālais regulējums, aplūkoti interneta resursi, kā arī pētīti prakses laikā pieejamie materiāli, kā arī aplūkoti publicēti un nepublicēti muitas iestādes materiāli, atbilstoši tematam. Darba izstrādes laikā tika pielietota teleoloģiskā metode, salīdzinošā metode, statistiskā, analītiskā metode, finansu metode un deduktīvā metode. Kopējas darba apjoms ir 60 lpp. Tika izmantoti 29 informācijas avoti. Pievienots 1 pielikums.
Keywords ierobežotas, aizliegtas, preces
Keywords in English goods, prohibited
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 21.05.2021 14:38:01