Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveides projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Company’s Economic Activity
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Normunds Balabka
Recenzents Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļas vecākā referente Mg.oec. Karina Marinska
Anotācija Anotācija Noslēguma darba autors: Evita Štāle-Puķīte Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Prakt. Docents Normunds Balabka Noslēguma darba temats: Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveides projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, pētījumu un aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti trīs attēli, 31 tabula, sešas formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti:36 avoti latviešu, četri angļu un viens krievu valodā. Darbam pievienoti septiņi pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Projektu veido trīs nodaļas, kurās aprakstīta uzņēmuma nozare kopumā, galvenie konkurenti, SVID analīze, plānotās mārketinga izmaksas. Pašizmaksas aprēķins, projekta plānotās izmaksas vienam gadam, kvalitātes rādītāji, finanšu rādītāji, peļņas vai zaudējuma aprēķins. Projekta mērķi un izstrādāta produkta realizācija. Atbilstoši saražotajam apjoma izvēlētas ražošanas iekārtas, kā arī veikta uzņēmuma saimnieciskās darbības analīze un aprēķināts projekta ekonomiskais izdevīgums. Projekta realizēšanai nepieciešamie kapitālieguldījumi ir 768 tūkst. EUR. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Štāle-Puķīte, N., Balabka, D. (2021) Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveides projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 63 lpp.
Atslēgas vārdi Sabiedriskā ēdināšana,alus darītava,pilnveides projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Catering, brewery, improvement project
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2021 13:42:17