Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveides projekts
Title in English Project on Improvement of Company’s Economic Activity
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Balabka
Reviewer Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļas vecākā referente Mg.oec. Karina Marinska
Abstract Anotācija Noslēguma darba autors: Evita Štāle-Puķīte Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Prakt. Docents Normunds Balabka Noslēguma darba temats: Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveides projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, pētījumu un aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti trīs attēli, 31 tabula, sešas formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti:36 avoti latviešu, četri angļu un viens krievu valodā. Darbam pievienoti septiņi pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Projektu veido trīs nodaļas, kurās aprakstīta uzņēmuma nozare kopumā, galvenie konkurenti, SVID analīze, plānotās mārketinga izmaksas. Pašizmaksas aprēķins, projekta plānotās izmaksas vienam gadam, kvalitātes rādītāji, finanšu rādītāji, peļņas vai zaudējuma aprēķins. Projekta mērķi un izstrādāta produkta realizācija. Atbilstoši saražotajam apjoma izvēlētas ražošanas iekārtas, kā arī veikta uzņēmuma saimnieciskās darbības analīze un aprēķināts projekta ekonomiskais izdevīgums. Projekta realizēšanai nepieciešamie kapitālieguldījumi ir 768 tūkst. EUR. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Štāle-Puķīte, N., Balabka, D. (2021) Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveides projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 63 lpp.
Keywords Sabiedriskā ēdināšana,alus darītava,pilnveides projekts
Keywords in English Catering, brewery, improvement project
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 21.05.2021 13:42:17