Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma iekšējās komunikācijas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Development of Internal Communication in a Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Līga Kamola
Recenzents Lektore, Mg. Psych., Sarmīte Gailīte
Anotācija Noslēguma darba autors: Andra Damberga Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: UIVI TIN vadītāja Līga Kamola Noslēguma darba temats: Uzņēmuma iekšējās komunikācijas pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 (trīs) daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 3 attēli, 9 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu un 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 14 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētījuma gaitā autore noskaidroja, ka iekšējās komunikācijas nepilnības nelabvēlīgi ietekmē darbinieku savstarpējo sadarbību veicinot konfliktus. Rodas neskaidrības vadībai ar darbiniekiem nepietiekamas pienākumu un atbildības nodalīšanas rezultātā. Uzņēmuma struktūrvienību starpā valda sacensība nevis sadarbība. Uzņēmumam nav vienotas iekšējās komunikācijas sistēmas un nav izstrādāts plāns tās ieviešanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Damberga. A.., Kamola L., (2021). Uzņēmuma iekšējās komunikācijas pilnveidošanas projekts Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 59 lpp
Atslēgas vārdi iekšējā komunikācija, tirdzniecības uzņēmums, iekšējās komunikācijas sistēmas pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā inner communication, sale company, improve inner communication in company
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2021 11:53:32