Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Uzņēmuma iekšējās komunikācijas pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Development of Internal Communication in a Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Līga Kamola
Reviewer Lektore, Mg. Psych., Sarmīte Gailīte
Abstract Noslēguma darba autors: Andra Damberga Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: UIVI TIN vadītāja Līga Kamola Noslēguma darba temats: Uzņēmuma iekšējās komunikācijas pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 (trīs) daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 3 attēli, 9 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu un 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 14 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētījuma gaitā autore noskaidroja, ka iekšējās komunikācijas nepilnības nelabvēlīgi ietekmē darbinieku savstarpējo sadarbību veicinot konfliktus. Rodas neskaidrības vadībai ar darbiniekiem nepietiekamas pienākumu un atbildības nodalīšanas rezultātā. Uzņēmuma struktūrvienību starpā valda sacensība nevis sadarbība. Uzņēmumam nav vienotas iekšējās komunikācijas sistēmas un nav izstrādāts plāns tās ieviešanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Damberga. A.., Kamola L., (2021). Uzņēmuma iekšējās komunikācijas pilnveidošanas projekts Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 59 lpp
Keywords iekšējā komunikācija, tirdzniecības uzņēmums, iekšējās komunikācijas sistēmas pilnveidošana
Keywords in English inner communication, sale company, improve inner communication in company
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 21.05.2021 11:53:32