Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Maiņu rotācijas ietekmes samazināšana uz darbinieku veselību un darbaspējām ražošanas uzņēmumos Latvijā
Nosaukums angļu valodā Mitigation of Shift Rotation Effects on Workers' Health and Working Abilities in Manufacturing Companies in Latvia
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Ineta Tērauda, arodslimību ārsts, Mg.darba aizsardzība
Recenzents Inese Kamergrauze, arodslimību ārsts
Anotācija Maģistra darbā analizēta rotējošo maiņu un nakts maiņu darba ietekme uz darbinieku fizisko un garīgo veselību, miega kvalitāti, produktivitāti un darba drošību. Darbā izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti; ārvalstu un Latvijas pētījumi par maiņu, nakts un rotējošo maiņu ietekmi uz darbinieku miegu, veselību un produktivitāti; četru Latvijas ražošanas uzņēmumu darbinieku aptaujas dati; viena uzņēmuma darbnespēju prombūtnes dati un produktivitātes dati. Pētījuma rezultāti norāda uz to, ka rotējošo maiņu un nakts darbs negatīvi ietekmē nodarbināto veselību, un ir saistīts ar biežākām darbnespējas prombūtnēm. Maiņu un nakts darbs palielina darba drošības riskus, kā arī vakara maiņās iespējama zemāka darbinieku produktivitāte. Rotējošo maiņu un nakts darbs var būt kā veicinošs faktors citiem darba vides riskiem, kā arī darbinieku veselības problēmām, kas nav saistītas ar darbu. Lai samazinātu negatīvo ietekmi, jāiesaistās visām trīs pusēm - valsts institūcijām, darba devējiem un darbiniekiem. Ietekmes samazināšanai autore rekomendē izmaiņas normatīvajos aktos, veselību veicinošus pasākumus no darba devēju puses un darbinieku atbildīgu rīcību saistībā ar profilaktiskiem pasākumiem. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, un sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, un secinājumiem un priekšlikumiem. Teorētiskajā daļā aprakstīta maiņu un nakts darba vēsture, maiņu un nakts darba organizācija Latvijā, diennakts ritmu teorija un ārzemēs veikto pētījumu apkopojums. Analītiskajā daļā aprakstīti pētījumā iekļautie uzņēmumi un to nozares, kā arī pētījumā izmantotā aptauja, un datu iegūšanas veids. Praktiskajā daļā analizēti iegūtie aptaujas dati, darbnespēju prombūtnes dati vienā no uzņēmumiem, aprakstīti veselību veicinoši pasākumi, kā arī ieteikumi tālākiem pētījumiem. Maģistra darba apjoms, neskaitot pielikumus, ir 102 lapas. Darbā ievietotas 27 tabulas, 39 attēli un pievienoti 2 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir atsauces uz 76 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Maiņu darbs, Rotējošas maiņas, Nakts darbs, Veselība, Produktivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Shift work, Rotating shifts, Night work, Health, Productivity
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2021 21:16:34