Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Maiņu rotācijas ietekmes samazināšana uz darbinieku veselību un darbaspējām ražošanas uzņēmumos Latvijā
Title in English Mitigation of Shift Rotation Effects on Workers' Health and Working Abilities in Manufacturing Companies in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ineta Tērauda, arodslimību ārsts, Mg.darba aizsardzība
Reviewer Inese Kamergrauze, arodslimību ārsts
Abstract Maģistra darbā analizēta rotējošo maiņu un nakts maiņu darba ietekme uz darbinieku fizisko un garīgo veselību, miega kvalitāti, produktivitāti un darba drošību. Darbā izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti; ārvalstu un Latvijas pētījumi par maiņu, nakts un rotējošo maiņu ietekmi uz darbinieku miegu, veselību un produktivitāti; četru Latvijas ražošanas uzņēmumu darbinieku aptaujas dati; viena uzņēmuma darbnespēju prombūtnes dati un produktivitātes dati. Pētījuma rezultāti norāda uz to, ka rotējošo maiņu un nakts darbs negatīvi ietekmē nodarbināto veselību, un ir saistīts ar biežākām darbnespējas prombūtnēm. Maiņu un nakts darbs palielina darba drošības riskus, kā arī vakara maiņās iespējama zemāka darbinieku produktivitāte. Rotējošo maiņu un nakts darbs var būt kā veicinošs faktors citiem darba vides riskiem, kā arī darbinieku veselības problēmām, kas nav saistītas ar darbu. Lai samazinātu negatīvo ietekmi, jāiesaistās visām trīs pusēm - valsts institūcijām, darba devējiem un darbiniekiem. Ietekmes samazināšanai autore rekomendē izmaiņas normatīvajos aktos, veselību veicinošus pasākumus no darba devēju puses un darbinieku atbildīgu rīcību saistībā ar profilaktiskiem pasākumiem. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, un sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, un secinājumiem un priekšlikumiem. Teorētiskajā daļā aprakstīta maiņu un nakts darba vēsture, maiņu un nakts darba organizācija Latvijā, diennakts ritmu teorija un ārzemēs veikto pētījumu apkopojums. Analītiskajā daļā aprakstīti pētījumā iekļautie uzņēmumi un to nozares, kā arī pētījumā izmantotā aptauja, un datu iegūšanas veids. Praktiskajā daļā analizēti iegūtie aptaujas dati, darbnespēju prombūtnes dati vienā no uzņēmumiem, aprakstīti veselību veicinoši pasākumi, kā arī ieteikumi tālākiem pētījumiem. Maģistra darba apjoms, neskaitot pielikumus, ir 102 lapas. Darbā ievietotas 27 tabulas, 39 attēli un pievienoti 2 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir atsauces uz 76 informācijas avotiem.
Keywords Maiņu darbs, Rotējošas maiņas, Nakts darbs, Veselība, Produktivitāte
Keywords in English Shift work, Rotating shifts, Night work, Health, Productivity
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 20.05.2021 21:16:34