Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma efektīvas atalgojuma sistēmas izveides projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Development of Efficient Pay System at Service Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Zane Rostoka
Recenzents Asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Anotācija Noslēguma darba autors: Armands Briedis Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Zane Rostoka Noslēguma darba temats: Pakalpojuma uzņēmuma efektīvas atalgojuma sistēmas izveides projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 18 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 37 avoti latviešu un 17 angļu. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Uzņēmums strādā ar peļņu un maksā pastāvīgo atalgojumu virs vidējā nozarē. Tomēr mainīgais monetārais un nemonerārais atalgojums uzņēmumā ir vāji nodrošināts. Uzņēmums līdz šim darbiniekus nodarbinājis uz patenta, autoratlīdzības vai mikrouzņēmuma līguma pamata. Darbā autors izstrādā priekšlikumus mainīgā monetārā un nemonerārā atalgojuma uzlabošanai. Darbā salīdzināti dažādi darba tiesisko attiecību veidi un ar tiem saistītie nodokļi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Briedis, A., Rostoka, Z. (2021). Pakalpojuma uzņēmuma efektīvas atalgojuma sistēmas izveides projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 81 lpp.
Atslēgas vārdi Darba apskatīts pakalpojuma uzņēmums. Darba mērķis ir izstrādāt efektīvas atalgojuma sistēmas projektu uzņēmumā. Darbā divi galvenie apskatītie atalgojuma uzlabošanas elefmenti ir ar atalgojumu saistītie nodokļi un nemonetārā un mainīgā monetārā atalgojuma uzlabojumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā The work reviewed the service company. The aim of the work is to develop an effective remuneration system project in the company. The two main elements of salary improvement considered in the work are salary-related taxes and non-monetary and variable monetary wage improvements.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2021 16:21:28