Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Pakalpojuma uzņēmuma efektīvas atalgojuma sistēmas izveides projekts
Title in English Project on Development of Efficient Pay System at Service Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Zane Rostoka
Reviewer Asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Abstract Noslēguma darba autors: Armands Briedis Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Zane Rostoka Noslēguma darba temats: Pakalpojuma uzņēmuma efektīvas atalgojuma sistēmas izveides projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 18 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 37 avoti latviešu un 17 angļu. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Uzņēmums strādā ar peļņu un maksā pastāvīgo atalgojumu virs vidējā nozarē. Tomēr mainīgais monetārais un nemonerārais atalgojums uzņēmumā ir vāji nodrošināts. Uzņēmums līdz šim darbiniekus nodarbinājis uz patenta, autoratlīdzības vai mikrouzņēmuma līguma pamata. Darbā autors izstrādā priekšlikumus mainīgā monetārā un nemonerārā atalgojuma uzlabošanai. Darbā salīdzināti dažādi darba tiesisko attiecību veidi un ar tiem saistītie nodokļi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Briedis, A., Rostoka, Z. (2021). Pakalpojuma uzņēmuma efektīvas atalgojuma sistēmas izveides projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 81 lpp.
Keywords Darba apskatīts pakalpojuma uzņēmums. Darba mērķis ir izstrādāt efektīvas atalgojuma sistēmas projektu uzņēmumā. Darbā divi galvenie apskatītie atalgojuma uzlabošanas elefmenti ir ar atalgojumu saistītie nodokļi un nemonetārā un mainīgā monetārā atalgojuma uzlabojumi.
Keywords in English The work reviewed the service company. The aim of the work is to develop an effective remuneration system project in the company. The two main elements of salary improvement considered in the work are salary-related taxes and non-monetary and variable monetary wage improvements.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 20.05.2021 16:21:28