Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Viesmīlības uzņēmuma darbības novērtējums ārējo faktoru ietekmē
Nosaukums angļu valodā Assessment of Operation of a Hospitality Company Due to External Factors
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Normunds Balabka
Recenzents Lektora p.i., Mg.oec. Tatjana Celmiņa
Anotācija Noslēguma darba autors: Mārtiņš Sproģis Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.), Mg.oec., Normunds Balabka Noslēguma darba temats: Viesmīlības uzņēmuma darbības novērtējums ārējo faktoru ietekmē. Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 50 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu un 7 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba pirmajā teorētiskajā daļā ir apskatīta viesmīlības nozares vide, analizētas viesnīcu tīkla darbības novērtēšanas metodes un to pielietošanas nepieciešamība. Darba otrajā, jeb pētijuma daļā ir veikts uzņēmuma „Semarah Hotels Lielupe” darbības novērtējums un raksturojums. Noslēguma darbā izmantotas vairākas metodes ar kuru palīdzību tika noskaidrota klientu un darbinieku apmierinātība ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. Darba noslēgumā, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Sproģis, M., Balabka N. (2021). Viesmīlības uzņēmuma darbības novērtējums ārējo faktoru ietekmē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UINI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana.” 50lpp.
Atslēgas vārdi Viesmīlības uzņēmums, viesnīcas tīkls, klientu un darbinieku apmierinātība
Atslēgas vārdi angļu valodā hospitality company, hotel network, customer and employee satisfaction
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2021 14:43:23