Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Viesmīlības uzņēmuma darbības novērtējums ārējo faktoru ietekmē
Title in English Assessment of Operation of a Hospitality Company Due to External Factors
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Balabka
Reviewer Lektora p.i., Mg.oec. Tatjana Celmiņa
Abstract Noslēguma darba autors: Mārtiņš Sproģis Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.), Mg.oec., Normunds Balabka Noslēguma darba temats: Viesmīlības uzņēmuma darbības novērtējums ārējo faktoru ietekmē. Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 50 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu un 7 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba pirmajā teorētiskajā daļā ir apskatīta viesmīlības nozares vide, analizētas viesnīcu tīkla darbības novērtēšanas metodes un to pielietošanas nepieciešamība. Darba otrajā, jeb pētijuma daļā ir veikts uzņēmuma „Semarah Hotels Lielupe” darbības novērtējums un raksturojums. Noslēguma darbā izmantotas vairākas metodes ar kuru palīdzību tika noskaidrota klientu un darbinieku apmierinātība ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. Darba noslēgumā, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Sproģis, M., Balabka N. (2021). Viesmīlības uzņēmuma darbības novērtējums ārējo faktoru ietekmē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UINI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana.” 50lpp.
Keywords Viesmīlības uzņēmums, viesnīcas tīkls, klientu un darbinieku apmierinātība
Keywords in English hospitality company, hotel network, customer and employee satisfaction
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 20.05.2021 14:43:23