Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Mākslīgā intelekta ietekmes uz tūrisma nozari novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Artificial Intelligence on the Tourism Industry
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Doc. V. Šatrevičs
Anotācija Maģistra darba autore: Diana Beglaryan Maģistra darba zinātniskā vadītāja: Dr.oec. Ilze Judrupa Maģistra darba nosaukums: Mākslīgā intelekta ietekmes uz tūrisma nozari novērtējums. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās, analītiskās un zinātniskās daļas. Maģistra darbā ir 91 lappuses. Darba izmantotās literatūras sarakstā ir 72 literatūras avoti angļu valodā. Datu ilustrācijai maģistra darba autore izmantoja 39 attēlus un 9 tabulas. Divi pielikumi ar regresijas analīzi un viens pielikums ar aptaujas paraugu ir iekļauti maģistra darbā. Darba teorētiskajā daļā autore pēta mākslīgā intelekta vēsturi un teorētiskos aspektus, kā arī tā ietekmi uz tūrisma nozari. Šajā daļā tiek izpētīta arī tūrisma nozares nozīme valstu ekonomikās un tūrisma nozares attīstības perspektīvas nākotnē. Analītiskajā daļā autore analizē tūrisma nozares attīstību un mākslīgā intelekta pielietojumu ASV tūrisma nozarē. Zinātniskajā daļā autore aprēķina robotizācijas līmeni ASV un novērtē mākslīgā intelekta ietekmi uz ASV tūrisma nozari. Maģistra darba bibliogrāfiskā atsauce: Beglaryan D. (2021). The assessment of the impact of artificial intelligence on the tourism industry. Maģistra darbs. Rīga. RTU, Akadēmiskā maģistra studiju programma «Ekonomika», 95 lapas.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: roboti, mākslīgais intelekts, ceļošana, tūrisms, viesmīlība, transformācija, ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā Key words: robots, artificial intelligence, travel, tourism, hospitality, transformation, economics
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2021 13:28:22