Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Mākslīgā intelekta ietekmes uz tūrisma nozari novērtējums
Title in English Assessment of the Impact of Artificial Intelligence on the Tourism Industry
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ilze Judrupa
Reviewer Doc. V. Šatrevičs
Abstract Maģistra darba autore: Diana Beglaryan Maģistra darba zinātniskā vadītāja: Dr.oec. Ilze Judrupa Maģistra darba nosaukums: Mākslīgā intelekta ietekmes uz tūrisma nozari novērtējums. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās, analītiskās un zinātniskās daļas. Maģistra darbā ir 91 lappuses. Darba izmantotās literatūras sarakstā ir 72 literatūras avoti angļu valodā. Datu ilustrācijai maģistra darba autore izmantoja 39 attēlus un 9 tabulas. Divi pielikumi ar regresijas analīzi un viens pielikums ar aptaujas paraugu ir iekļauti maģistra darbā. Darba teorētiskajā daļā autore pēta mākslīgā intelekta vēsturi un teorētiskos aspektus, kā arī tā ietekmi uz tūrisma nozari. Šajā daļā tiek izpētīta arī tūrisma nozares nozīme valstu ekonomikās un tūrisma nozares attīstības perspektīvas nākotnē. Analītiskajā daļā autore analizē tūrisma nozares attīstību un mākslīgā intelekta pielietojumu ASV tūrisma nozarē. Zinātniskajā daļā autore aprēķina robotizācijas līmeni ASV un novērtē mākslīgā intelekta ietekmi uz ASV tūrisma nozari. Maģistra darba bibliogrāfiskā atsauce: Beglaryan D. (2021). The assessment of the impact of artificial intelligence on the tourism industry. Maģistra darbs. Rīga. RTU, Akadēmiskā maģistra studiju programma «Ekonomika», 95 lapas.
Keywords Atslēgas vārdi: roboti, mākslīgais intelekts, ceļošana, tūrisms, viesmīlība, transformācija, ekonomika
Keywords in English Key words: robots, artificial intelligence, travel, tourism, hospitality, transformation, economics
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 20.05.2021 13:28:22