Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Zemes resursu izmantošanas pārvaldības novērtējums ilgtspējīgai teritorijas attīstībai
Nosaukums angļu valodā Assessment of Management of the Use of Land Resources for Sustainable Spatial Development
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Armands Auziņš
Recenzents Asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Straujš pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums kombinācijā ar vienu no lielākiem cilvēces izaicinājumiem – klimata izmaiņām – rada spiedienu zemes resursu izmantošanas politikas veidotājiem veidot videi draudzīgu, sociāli iekļaujošu un ekonomiski efektīvu zemes resursu plānošanu. Lai veicinātu efektīvu un zinātnē balstītu zemes resursu pārvaldību, politikas veidotājiem ir nepieciešami rīki, kas izmantojami zemes izmantošanas pārvaldības novērtēšanai. Teorētiskajā daļā tika analizēta literatūra, kas raksturo zemes resursu izmantošanu zemes pārvaldības kontekstā. Tika apskatītas zemes resursu pārvaldības pieejas, instrumenti, veidi, kā arī zemes resursu izmantošanas mērķi, to raksturojošie rādītāji un ilgtspējības pamatnosacījumi. Tika izvērtēti Latvijas teritoriju plānošanas normatīvie akti un augstākā līmeņa plānošanas dokumenti, lai izzinātu saikni starp nacionāla līmeņa mērķiem un zemes pārvaldības sistēmu. Pētījuma ietvaros tiek novērtēta zemes resursu izmantošanas pārvaldība identificējot kritērijus, kas nodrošina ilgtspējīgu zemes resursu pārvaldību. Balstoties uz ilgtspējības pamatprincipiem, tiek piedāvāts pārvaldības novērtējuma modelis. Izstrādātā modeļa rezultāts ir zemes resursu izmantošanas pārvaldības novērtēšanas indekss, kas sastāv no trim apakšindeksiem: vides, sociālā un ekonomiskā. Pārvaldības modelis tiek testēts, izmantojot kvantitatīvu informāciju par Latviju, Lietuvu, Igauniju, Austriju un Zviedriju. Balstoties uz modeļa testēšanas rezultātiem, Zviedrijai un Austrijai tiek piešķirtas augstākās zemes resursu izmantošanas pārvaldības novērtējuma indeksa vērtības. Darbā ir 89 lappuses (ieskaitot izmantotās literatūras sarakstu), kas sastāv no trijām daļām un 12 apakšnodaļām. Darbā iekļautas 20 formulas, 14 attēli, 14 tabulas un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi zemes resursu izmantošana, zemes pārvaldība, zemes resursu izmantošanas pārvaldības novērtēšana, ilgtspējība
Atslēgas vārdi angļu valodā land use, land management, land use management assessment, sustainability.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2021 22:46:55