Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Zemes resursu izmantošanas pārvaldības novērtējums ilgtspējīgai teritorijas attīstībai
Title in English Assessment of Management of the Use of Land Resources for Sustainable Spatial Development
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Armands Auziņš
Reviewer Asoc.prof. T.Survilo
Abstract Straujš pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums kombinācijā ar vienu no lielākiem cilvēces izaicinājumiem – klimata izmaiņām – rada spiedienu zemes resursu izmantošanas politikas veidotājiem veidot videi draudzīgu, sociāli iekļaujošu un ekonomiski efektīvu zemes resursu plānošanu. Lai veicinātu efektīvu un zinātnē balstītu zemes resursu pārvaldību, politikas veidotājiem ir nepieciešami rīki, kas izmantojami zemes izmantošanas pārvaldības novērtēšanai. Teorētiskajā daļā tika analizēta literatūra, kas raksturo zemes resursu izmantošanu zemes pārvaldības kontekstā. Tika apskatītas zemes resursu pārvaldības pieejas, instrumenti, veidi, kā arī zemes resursu izmantošanas mērķi, to raksturojošie rādītāji un ilgtspējības pamatnosacījumi. Tika izvērtēti Latvijas teritoriju plānošanas normatīvie akti un augstākā līmeņa plānošanas dokumenti, lai izzinātu saikni starp nacionāla līmeņa mērķiem un zemes pārvaldības sistēmu. Pētījuma ietvaros tiek novērtēta zemes resursu izmantošanas pārvaldība identificējot kritērijus, kas nodrošina ilgtspējīgu zemes resursu pārvaldību. Balstoties uz ilgtspējības pamatprincipiem, tiek piedāvāts pārvaldības novērtējuma modelis. Izstrādātā modeļa rezultāts ir zemes resursu izmantošanas pārvaldības novērtēšanas indekss, kas sastāv no trim apakšindeksiem: vides, sociālā un ekonomiskā. Pārvaldības modelis tiek testēts, izmantojot kvantitatīvu informāciju par Latviju, Lietuvu, Igauniju, Austriju un Zviedriju. Balstoties uz modeļa testēšanas rezultātiem, Zviedrijai un Austrijai tiek piešķirtas augstākās zemes resursu izmantošanas pārvaldības novērtējuma indeksa vērtības. Darbā ir 89 lappuses (ieskaitot izmantotās literatūras sarakstu), kas sastāv no trijām daļām un 12 apakšnodaļām. Darbā iekļautas 20 formulas, 14 attēli, 14 tabulas un 3 pielikumi.
Keywords zemes resursu izmantošana, zemes pārvaldība, zemes resursu izmantošanas pārvaldības novērtēšana, ilgtspējība
Keywords in English land use, land management, land use management assessment, sustainability.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 19.05.2021 22:46:55