Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Informācijas tehnoloģiju un datortehnikas biznesa optimizācijas iespējas Latvijā
Nosaukums angļu valodā Information Technology and Computer Technology Business Optimization Opportunities in Latvia
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Asoc.prof. I.Judrupa
Anotācija Maģistra darba autors: Matīss Mazurenko Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesore Tatjana Tambovceva Maģistra darba temats: “Latvijas informācijas tehnoloģijas un datortehnikas biznesa optimizācijas iespējas Latvijā” Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 107 lpp., tajā iekļauti 40 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 55 avoti latviešu, 33 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: ITD komercsabiedrību sistēmas optimizācija, kas sniedz datortehnikas nomu un tehniskā atbalsta IT ārpakalpojumus, ir atkarīga no mārketinga politikas esamības; izvēlētājām stratēģijām; pieprasījuma regularitātes; IT pakalpojumu klāsta; klientu IT produktu pirktspējas; kreditēšanas pieejamības un noteikumiem IT produktu iegādei; IT tehnikas stāvoklis un to atjaunošanas regularitātes; IT personāla skaits un to kompetence; IT personāla izmaksas un nodokļu slogs; autortiesību IT jomā valsts regulējums; IT pakalpojumu kvalitātes prasību neievērošana; saistīto zaudējumu iestāšanas risks sniedzot IT pakalpojumus u.c. ITD komercsabiedrību biznesa sistēmu, var optimizēt pilnveidojot patērētāju pieprasījuma mērīšanu ar kvalitatīvajām metodēm (patērētāju attieksme pret IT ārpakalpojumu kvalitāti); patērētāju pieprasījuma mērīšanu ar kvantitatīvajām metodēm (piedāvāt klientiem workpalce aplikāciju, lai izmērītu cik daudz klienta darbinieki pavada dažādās aplikācijās strādājot attālināti ārpus darba vietas, cik daudz laika tiek pavadīts internetā vai kādā programmatūrā utt. Izveidot klientu lojalitātes programmas (piedāvāt slēgt terminētus sadarbības līgumus pēc fiksētām cenām, kas nodrošinās pastāvīgu naudas plūsmu komercsabiedrībām. Piedāvāt klientiem, kas vēlas mainīt ITD, kreditēšanu bez % maksājumiem; u.c. Darba izstrādei ir izmantota vispārējā un speciālā literatūra par uzņēmumu konkurētspēju un to ietekmējošiem faktoriem; publiskie informācijas avoti, CSP, SIA “Lursoft”, SIA “Firmas” u.c. resursu statistiskie dati; ITD komercsabiedrību speciālistu viedokļi un publiskas intervijas medijos; dati par patērētāju pieprasījumiem, kas attiecas uz IT datortehnikas nomas un IT programmatūras pielietojumu un IT tehniskā atbalsta ārpakalpojumu sniegšanu; publiskie finanšu u.c. dati par komercsabiedrības ekonomisko darbību, u.c. avoti. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Mazurenko, M. (2021). Informācijas tehnoloģijas un datortehnikas biznesa optimizācijas iespējas Latvijā. Maģistra darbs / M. Mazurenko, T. Tambovceva - Rīga: RTU, BUNI TAPPEK, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ekonomika”. 107 lpp.
Atslēgas vārdi Infomrācijas Tehnoloģijas; Ārpakalpojumi; ITD; Datortehnikas bizness; Optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Information Technology; Outsourcing; ITD; Computer business; Optimization
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2021 20:46:59