Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Informācijas tehnoloģiju un datortehnikas biznesa optimizācijas iespējas Latvijā
Title in English Information Technology and Computer Technology Business Optimization Opportunities in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Tambovceva
Reviewer Asoc.prof. I.Judrupa
Abstract Maģistra darba autors: Matīss Mazurenko Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesore Tatjana Tambovceva Maģistra darba temats: “Latvijas informācijas tehnoloģijas un datortehnikas biznesa optimizācijas iespējas Latvijā” Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 107 lpp., tajā iekļauti 40 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 55 avoti latviešu, 33 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: ITD komercsabiedrību sistēmas optimizācija, kas sniedz datortehnikas nomu un tehniskā atbalsta IT ārpakalpojumus, ir atkarīga no mārketinga politikas esamības; izvēlētājām stratēģijām; pieprasījuma regularitātes; IT pakalpojumu klāsta; klientu IT produktu pirktspējas; kreditēšanas pieejamības un noteikumiem IT produktu iegādei; IT tehnikas stāvoklis un to atjaunošanas regularitātes; IT personāla skaits un to kompetence; IT personāla izmaksas un nodokļu slogs; autortiesību IT jomā valsts regulējums; IT pakalpojumu kvalitātes prasību neievērošana; saistīto zaudējumu iestāšanas risks sniedzot IT pakalpojumus u.c. ITD komercsabiedrību biznesa sistēmu, var optimizēt pilnveidojot patērētāju pieprasījuma mērīšanu ar kvalitatīvajām metodēm (patērētāju attieksme pret IT ārpakalpojumu kvalitāti); patērētāju pieprasījuma mērīšanu ar kvantitatīvajām metodēm (piedāvāt klientiem workpalce aplikāciju, lai izmērītu cik daudz klienta darbinieki pavada dažādās aplikācijās strādājot attālināti ārpus darba vietas, cik daudz laika tiek pavadīts internetā vai kādā programmatūrā utt. Izveidot klientu lojalitātes programmas (piedāvāt slēgt terminētus sadarbības līgumus pēc fiksētām cenām, kas nodrošinās pastāvīgu naudas plūsmu komercsabiedrībām. Piedāvāt klientiem, kas vēlas mainīt ITD, kreditēšanu bez % maksājumiem; u.c. Darba izstrādei ir izmantota vispārējā un speciālā literatūra par uzņēmumu konkurētspēju un to ietekmējošiem faktoriem; publiskie informācijas avoti, CSP, SIA “Lursoft”, SIA “Firmas” u.c. resursu statistiskie dati; ITD komercsabiedrību speciālistu viedokļi un publiskas intervijas medijos; dati par patērētāju pieprasījumiem, kas attiecas uz IT datortehnikas nomas un IT programmatūras pielietojumu un IT tehniskā atbalsta ārpakalpojumu sniegšanu; publiskie finanšu u.c. dati par komercsabiedrības ekonomisko darbību, u.c. avoti. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Mazurenko, M. (2021). Informācijas tehnoloģijas un datortehnikas biznesa optimizācijas iespējas Latvijā. Maģistra darbs / M. Mazurenko, T. Tambovceva - Rīga: RTU, BUNI TAPPEK, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ekonomika”. 107 lpp.
Keywords Infomrācijas Tehnoloģijas; Ārpakalpojumi; ITD; Datortehnikas bizness; Optimizācija
Keywords in English Information Technology; Outsourcing; ITD; Computer business; Optimization
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 19.05.2021 20:46:59