Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas vērtību kontrole pasta sūtījumu jomā”
Nosaukums angļu valodā “Determining Customs Value in Postal Items”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Muitas vērtība un pasta sūtījumi ir aktuāls temats, tādēļ ka samazināta muitas vērtība ir stūrakmens muitas maksājumu un nodokļu samazināšanai ar krāpniecisku paņēmienu, tas rada fiskālus zaudējumus valstij, apdraud ekonomisko drošību, veicina nevienlīdzīgu konkurenci un ievaino industriju. Pasta sūtījumi ir īpaši noslogota nozare, kurā pieaugošais e-komercijas sūtījumu apjoms pārslogo tādas kontroles iestādes kā muitu, un noslogojums ievērojami palielināsies, stājoties spēkā jaunajiem nosacījumiem PVN e-komercijas paketē. Maģistra darbs “Muitas vērtību kontrole pasta sūtījumu jomā” ir pētījuma turpinājums darba autores 2020.gada bakalaura darbam “Muitas vērtības kontroles pasākumu analīze pasta sūtījumos”, kurā tika izmantoti uzņēmuma dati, lai modelētu procesu shēmas, tās analizētu, un veiktu risku pārvaldības analīzi, kā arī aprēķinātu komerciālās krāpšanās apjomus. Tā kā, vairāki no bakalaura darba secinājumiem un priekšlikumiem bija saistāmi ar normatīvo aktu problemātiku, maģistra darbs koncentrējas uz tiesiskā regulējuma attīstības jautājumiem. Maģistra darba mērķis ir novērtēt muitas kontroles un pasta sūtījumu jomas tiesisko regulējumu, analizēt tā piemērotību tirgus situācijai un dinamikai, un sniegt priekšlikumus normatīvu attīstībai. Galvenie darba uzdevumi ir: • apkopot informāciju par pasta darbības procesiem, muitas vērtības noteikšanu un šo jomu regulējošajiem aktiem; • izveidot tiesiskā regulējuma analīzi, salīdzināt to ar tirgus situāciju un tendencēm, noteikt iespējamos uzlabojumus normatīvajos aktos. Maģistra darbs sastāv no 84 lappusēm, 3 daļām, 12 attēliem, 4 tabulām, 1 pielikuma un 87 literatūras avotiem. Pirmajā daļā tiek apkopota informācija par pasta nozari, tās attīstību, sniegtajiem pakalpojumiem, e-komercijas darbību un kontroles tiesisko regulējumu. Otrajā daļā tiek apkopota informācija par muitu, nodokļiem, vērtēšanā vērā ņemamiem aspektiem un muitas vērtības noteikšanu. Trešajā daļā tiek analizēts esošais tiesiskais regulējums, tas salīdzināts ar tirgus darbību un analizēti jaunie noteikumi no PVN paketes. Darba praktiskā nozīme ir maģistra darba analīzes rezultāti un priekšlikumi, kas varētu tikt izmantoti e-komercijas tirgus un pasta sūtījumu tendenču izpratnei, un tiesiskā regulējuma uzlabošanai, lai mazinātu krāpniecību muitas maksājumu jomā.
Atslēgas vārdi muitas vērtība, kontrole, pasta sūtījumi, e-komercija
Atslēgas vārdi angļu valodā customs value, control, postal items, e-commerce
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2021 15:13:47