Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas vērtību kontrole pasta sūtījumu jomā”
Title in English “Determining Customs Value in Postal Items”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aivars Gulbis
Reviewer Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.iur.
Abstract Muitas vērtība un pasta sūtījumi ir aktuāls temats, tādēļ ka samazināta muitas vērtība ir stūrakmens muitas maksājumu un nodokļu samazināšanai ar krāpniecisku paņēmienu, tas rada fiskālus zaudējumus valstij, apdraud ekonomisko drošību, veicina nevienlīdzīgu konkurenci un ievaino industriju. Pasta sūtījumi ir īpaši noslogota nozare, kurā pieaugošais e-komercijas sūtījumu apjoms pārslogo tādas kontroles iestādes kā muitu, un noslogojums ievērojami palielināsies, stājoties spēkā jaunajiem nosacījumiem PVN e-komercijas paketē. Maģistra darbs “Muitas vērtību kontrole pasta sūtījumu jomā” ir pētījuma turpinājums darba autores 2020.gada bakalaura darbam “Muitas vērtības kontroles pasākumu analīze pasta sūtījumos”, kurā tika izmantoti uzņēmuma dati, lai modelētu procesu shēmas, tās analizētu, un veiktu risku pārvaldības analīzi, kā arī aprēķinātu komerciālās krāpšanās apjomus. Tā kā, vairāki no bakalaura darba secinājumiem un priekšlikumiem bija saistāmi ar normatīvo aktu problemātiku, maģistra darbs koncentrējas uz tiesiskā regulējuma attīstības jautājumiem. Maģistra darba mērķis ir novērtēt muitas kontroles un pasta sūtījumu jomas tiesisko regulējumu, analizēt tā piemērotību tirgus situācijai un dinamikai, un sniegt priekšlikumus normatīvu attīstībai. Galvenie darba uzdevumi ir: • apkopot informāciju par pasta darbības procesiem, muitas vērtības noteikšanu un šo jomu regulējošajiem aktiem; • izveidot tiesiskā regulējuma analīzi, salīdzināt to ar tirgus situāciju un tendencēm, noteikt iespējamos uzlabojumus normatīvajos aktos. Maģistra darbs sastāv no 84 lappusēm, 3 daļām, 12 attēliem, 4 tabulām, 1 pielikuma un 87 literatūras avotiem. Pirmajā daļā tiek apkopota informācija par pasta nozari, tās attīstību, sniegtajiem pakalpojumiem, e-komercijas darbību un kontroles tiesisko regulējumu. Otrajā daļā tiek apkopota informācija par muitu, nodokļiem, vērtēšanā vērā ņemamiem aspektiem un muitas vērtības noteikšanu. Trešajā daļā tiek analizēts esošais tiesiskais regulējums, tas salīdzināts ar tirgus darbību un analizēti jaunie noteikumi no PVN paketes. Darba praktiskā nozīme ir maģistra darba analīzes rezultāti un priekšlikumi, kas varētu tikt izmantoti e-komercijas tirgus un pasta sūtījumu tendenču izpratnei, un tiesiskā regulējuma uzlabošanai, lai mazinātu krāpniecību muitas maksājumu jomā.
Keywords muitas vērtība, kontrole, pasta sūtījumi, e-komercija
Keywords in English customs value, control, postal items, e-commerce
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 19.05.2021 15:13:47