Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Elektronisko datu aprites sistēmas izveides koncepcija pievienotās vērtības nodokļa kontroles efektivitātes uzlabošanai”
Nosaukums angļu valodā “The Concept of Electronic Data Processing System to Improve Effectiveness of Value Added Tax Control”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Justīna Hudenko
Recenzents Baiba Šmite-Roķe, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Elektronisko datu aprites sistēmas izveides koncepcija pievienotās vērtības nodokļa kontroles efektivitātei”. Pievienotās vērtības nodokļa kontrole un krāpniecības apkarošana ir visai sarežģīts un laikietilpīgs process, tāpēc šī problēma ir bijusi aktuāla vienmēr. Pēdējos gados pievienotās vērtības nodokļa krāpniecības apkarošanas un kontroles uzlabošanas jautājums tiek apspriests Eiropas Komisijas sēdēs. Nodokļu maksātāji izmantojot dažādas sarežģītas krāpniecības shēmas mēģina izkrāpt naudas līdzekļus no valsts budžeta un izvairīties no nodokļa nomaksas. Izkrāptos un ietaupītos naudas līdzekļus nodokļu maksātāji izmanto citām krāpnieciskām darbībām. Autore piedāvā elektronisko datu aprites sistēmas koncepciju, Valsts ieņēmuma dienesta pievienotās vērtības nodokļa kontroles uzlabošanai un krāpniecības mazināšanai. Maģistra darba mērķis ir novērtēt elektronisko datu aprites lomu pievienotās vērtības nodokļa kontroles efektivitātes paaugstināšanai un piedāvāt elektronisko PVN datu aprites koncepciju Latvijas Republikā, un izteikt priekšlikumus lēmējinstitūcijām par noteikto problēmu novēršanas iespējamiem variantiem. Pētījuma objekts ir pievienotās vērtības nodokļa kontrole. Pētījuma priekšmets ir elektronisko datu aprites ieviešanas koncepcija pievienotās vērtības nodokļa kontroles efektivitātes paaugstināšanai. Darba pirmajā daļā tiek analizēta pievienotās vērtības nodokļa kontroles efektivitāte Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā, kā arī pievienotās vērtības nodokļa iekasēšana, plaisa un kontroles būtiskākie aspekti. Otrajā nodaļā tiks analizēta elektroniskās datu aprites sistēma Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā, kā arī tā lietošana pievienotās vērtības nodokļa kontrolē. Trešajā daļā ir izstrādāti, apkopoti risinājumi nodokļa kontroles uzlabošanai un krāpniecības samazināšanai. Darba praktiskā nozīme ir saistīta ar autores apkopoto un analizēto informāciju par pievienotās vērtības nodokli un elektronisko datu apriti, kā arī priekšlikumu izteikšanu, kuru ieviešanas rezultātā iespējams samazināt pievienotās vērtības nodokļa krāpnieciskas darbības un uzlabot ekonomisko situāciju valstī. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs galvenās izklāsta daļas, secinājumi, priekšlikumi un literatūras saraksts. Darba kopējais apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 2 tabulas, 1 formula, kas paskaidro un ilustratīvi demonstrē darba saturu. Darba izstrādei izmantoti 56 dažādi literatūras avoti.
Atslēgas vārdi e-rēķini, IT, IKT, IS, EDA, e-pavadzīme, EKA, e-kvītis, nodokļu administrācija, NM, VID, PVN
Atslēgas vārdi angļu valodā UCC, CBA
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2021 02:04:34