Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Elektronisko datu aprites sistēmas izveides koncepcija pievienotās vērtības nodokļa kontroles efektivitātes uzlabošanai”
Title in English “The Concept of Electronic Data Processing System to Improve Effectiveness of Value Added Tax Control”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Justīna Hudenko
Reviewer Baiba Šmite-Roķe, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Abstract Maģistra darba tēma ir “Elektronisko datu aprites sistēmas izveides koncepcija pievienotās vērtības nodokļa kontroles efektivitātei”. Pievienotās vērtības nodokļa kontrole un krāpniecības apkarošana ir visai sarežģīts un laikietilpīgs process, tāpēc šī problēma ir bijusi aktuāla vienmēr. Pēdējos gados pievienotās vērtības nodokļa krāpniecības apkarošanas un kontroles uzlabošanas jautājums tiek apspriests Eiropas Komisijas sēdēs. Nodokļu maksātāji izmantojot dažādas sarežģītas krāpniecības shēmas mēģina izkrāpt naudas līdzekļus no valsts budžeta un izvairīties no nodokļa nomaksas. Izkrāptos un ietaupītos naudas līdzekļus nodokļu maksātāji izmanto citām krāpnieciskām darbībām. Autore piedāvā elektronisko datu aprites sistēmas koncepciju, Valsts ieņēmuma dienesta pievienotās vērtības nodokļa kontroles uzlabošanai un krāpniecības mazināšanai. Maģistra darba mērķis ir novērtēt elektronisko datu aprites lomu pievienotās vērtības nodokļa kontroles efektivitātes paaugstināšanai un piedāvāt elektronisko PVN datu aprites koncepciju Latvijas Republikā, un izteikt priekšlikumus lēmējinstitūcijām par noteikto problēmu novēršanas iespējamiem variantiem. Pētījuma objekts ir pievienotās vērtības nodokļa kontrole. Pētījuma priekšmets ir elektronisko datu aprites ieviešanas koncepcija pievienotās vērtības nodokļa kontroles efektivitātes paaugstināšanai. Darba pirmajā daļā tiek analizēta pievienotās vērtības nodokļa kontroles efektivitāte Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā, kā arī pievienotās vērtības nodokļa iekasēšana, plaisa un kontroles būtiskākie aspekti. Otrajā nodaļā tiks analizēta elektroniskās datu aprites sistēma Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā, kā arī tā lietošana pievienotās vērtības nodokļa kontrolē. Trešajā daļā ir izstrādāti, apkopoti risinājumi nodokļa kontroles uzlabošanai un krāpniecības samazināšanai. Darba praktiskā nozīme ir saistīta ar autores apkopoto un analizēto informāciju par pievienotās vērtības nodokli un elektronisko datu apriti, kā arī priekšlikumu izteikšanu, kuru ieviešanas rezultātā iespējams samazināt pievienotās vērtības nodokļa krāpnieciskas darbības un uzlabot ekonomisko situāciju valstī. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs galvenās izklāsta daļas, secinājumi, priekšlikumi un literatūras saraksts. Darba kopējais apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 2 tabulas, 1 formula, kas paskaidro un ilustratīvi demonstrē darba saturu. Darba izstrādei izmantoti 56 dažādi literatūras avoti.
Keywords e-rēķini, IT, IKT, IS, EDA, e-pavadzīme, EKA, e-kvītis, nodokļu administrācija, NM, VID, PVN
Keywords in English UCC, CBA
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 19.05.2021 02:04:34