Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Attīstības stratēģijas izstrāde veiksmīgai uzņēmējdarbībai
Nosaukums angļu valodā Elaboration of Development Strategy for Successful Business
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Prakt. docents, Mg.oec. Uldis Kamols
Anotācija Bakalaura darba autors: Zane Bule Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Attīstības stratēģijas izstrāde veiksmīgai uzņēmējdarbībai Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 53 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un 16 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tika izpētīts pakalpojumu uzņēmumu tirgus Latvijā. Teorētiskajā daļā tika izprasta pakalpojumu nozare Latvijā. Tika apskatītas nozares aktualitātes un attīstības tendences un izpētītas Mincberga, Portera un Ansova piedāvātās stratēģijas, kuras pētījuma daļā tika pielīdzinātas pētāmo uzņēmumu esošajām stratēģijām. Pētījumā daļā, padziļinātu interviju veidā ar uzņēmumu vadošajiem ekspertiem, ir padziļināti izpētīti trīs pakalpojumu uzņēmumi Latvijā. Uz šo uzņēmumu praktiskā piemēra un ekspertu paustajiem viedokļiem tiek identificēta veiksmīgas attīstības stratēģija pakalpojumu uzņēmumam. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bule, Z., Šatrevičs, V. (2021). Attīstības stratēģijas izstrāde veiksmīgai uzņēmējdarbībai. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 53 lpp.
Atslēgas vārdi pakalpojumu uzņēmums, stratēģija, attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā service company, strategy, development
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2021 17:28:33