Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Attīstības stratēģijas izstrāde veiksmīgai uzņēmējdarbībai
Title in English Elaboration of Development Strategy for Successful Business
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Prakt. docents, Mg.oec. Uldis Kamols
Abstract Bakalaura darba autors: Zane Bule Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Attīstības stratēģijas izstrāde veiksmīgai uzņēmējdarbībai Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 53 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un 16 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tika izpētīts pakalpojumu uzņēmumu tirgus Latvijā. Teorētiskajā daļā tika izprasta pakalpojumu nozare Latvijā. Tika apskatītas nozares aktualitātes un attīstības tendences un izpētītas Mincberga, Portera un Ansova piedāvātās stratēģijas, kuras pētījuma daļā tika pielīdzinātas pētāmo uzņēmumu esošajām stratēģijām. Pētījumā daļā, padziļinātu interviju veidā ar uzņēmumu vadošajiem ekspertiem, ir padziļināti izpētīti trīs pakalpojumu uzņēmumi Latvijā. Uz šo uzņēmumu praktiskā piemēra un ekspertu paustajiem viedokļiem tiek identificēta veiksmīgas attīstības stratēģija pakalpojumu uzņēmumam. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bule, Z., Šatrevičs, V. (2021). Attīstības stratēģijas izstrāde veiksmīgai uzņēmējdarbībai. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 53 lpp.
Keywords pakalpojumu uzņēmums, stratēģija, attīstība
Keywords in English service company, strategy, development
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.05.2021 17:28:33