Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Juridisko personu kredītu tirgus attīstības tendenču novērtēšana Latvijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of Legal Entity Credit Market Development Trends in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Nadežda Semjonova
Recenzents Asoc. profesore, Dr.oec. Tatjana Survilo
Anotācija Bakalaura darba autors: Kristīne Okuņkova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., docente Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Juridisko personu kredītu tirgus attīstības tendenču novērtēšana Latvijā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas un secinājumi. Darba apjoms ir 50 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 13 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 38 avoti latviešu valodā, 12 avoti angļu valodā un 10 zinātniskie raksti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir novērtēt juridisko personu kredītu tirgus attīstības tendences un noteikt faktorus, kas ietekmēja kredītu tirgus attīstību. Darba gaitā tika veikta statistisko datu analīze, apkopota informācija par izmaiņām juridisko personu kredītu tirgū. Tika veikta ekspertu intervija par finanšu nozares izmaiņām. Tika secināts, ka pandēmijas dēļ kreditēšanas apjomi ir samazinājušies. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Okuņkova K. (2021). Juridisko personu kredītu tirgus attīstības tendenču novērtēšana Latvijā. Bakalaura darbs. Zinātniskais vadītājs Dr. Oec., docente Semjonova N. Rīga: RTU, UIVI, TIN, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 50 lpp.
Atslēgas vārdi Kredīts, juridiskas personas, procentu likmes
Atslēgas vārdi angļu valodā Loan, legal entities, interest rates
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2021 17:10:56