Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Juridisko personu kredītu tirgus attīstības tendenču novērtēšana Latvijā
Title in English Assessment of Legal Entity Credit Market Development Trends in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nadežda Semjonova
Reviewer Asoc. profesore, Dr.oec. Tatjana Survilo
Abstract Bakalaura darba autors: Kristīne Okuņkova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., docente Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Juridisko personu kredītu tirgus attīstības tendenču novērtēšana Latvijā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas un secinājumi. Darba apjoms ir 50 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 13 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 38 avoti latviešu valodā, 12 avoti angļu valodā un 10 zinātniskie raksti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir novērtēt juridisko personu kredītu tirgus attīstības tendences un noteikt faktorus, kas ietekmēja kredītu tirgus attīstību. Darba gaitā tika veikta statistisko datu analīze, apkopota informācija par izmaiņām juridisko personu kredītu tirgū. Tika veikta ekspertu intervija par finanšu nozares izmaiņām. Tika secināts, ka pandēmijas dēļ kreditēšanas apjomi ir samazinājušies. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Okuņkova K. (2021). Juridisko personu kredītu tirgus attīstības tendenču novērtēšana Latvijā. Bakalaura darbs. Zinātniskais vadītājs Dr. Oec., docente Semjonova N. Rīga: RTU, UIVI, TIN, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 50 lpp.
Keywords Kredīts, juridiskas personas, procentu likmes
Keywords in English Loan, legal entities, interest rates
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.05.2021 17:10:56