Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Sociālās uzņēmējdarbības attīstības tendenču novērtēšana Latvijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of Trends in Social Entrepreneurship in Latvia
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nadežda Semjonova
Recenzents Asoc. Profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Anotācija Bakalaura darba autors: Sņežana Bartule Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., docente Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Sociālās uzņēmējdarbības attīstības tendenču novērtēšana Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 8 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu, 19 angļu un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izpētīti sociālās uzņēmējdarbības teorētiski aspekti un attīstības posmi pasaulē un Latvijā. Apzinātas sociālo uzņēmējdarbību raksturojošas īpašības – sociālā ietekme un sociālās inovācijas. Aprakstīti sociālās uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums un atbalsta mehānismi Eiropas Savienībā un Latvijā. Apkopoti sociālo uzņēmējdarbību raksturojošie statistiskie dati. Izanalizēti sociālo uzņēmumu finanšu radītāji. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bartule, S. (2021). Sociālās uzņēmējdarbības attīstības tendenču novērtēšana Latvijā. Bakalaura darbs. Zinātniskā vadītāja Dr. oec. Nadežda Semjonova. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 65 lpp.
Atslēgas vārdi sociālā uzņēmējdarbība, sociālais bizness, sociālais uzņēmums, sociālais uzņēmējs
Atslēgas vārdi angļu valodā social entrepreneurship, social business, social enterprise, social entrepreneur
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2021 14:47:59